Fremtidens kontor

Læs om de nyeste tendenser indenfor kontorlokaler og søg efter kontorlejemål i nogle af landets mest eksklusive og moderne kontorhuse.

Investeringer i indeklima bliver nødvendigt

Behold serviceaftalen, og vær obs ved omrokering

Mange virksomheder søger at opnå så store energibesparelser som muligt – bl.a. som resultat af finanskrisen og for at beskyttte miljøet. Her skal man dog passe på ikke at spare for meget eller forkert.

”Serviceaftalen på ventilationsanlægget kan i visse virksomheder være blevet opsagt for at spare penge, og arbejdet er så overladt til virksomhedens eget tekniske personale, der måske ikke har indsigt, tid eller lyst til at få ansvaret. I disse tilfælde bliver anlægget forsømt, og dets effektivitet ændres med tiden,” fortæller Peter Aufeldt. 

En anden indeklima-problematik opstår, når der bliver flyttet om i storrumskontorer. Mange kontorlandskaber har skillevægge, der gør det muligt hurtigt og fleksibelt at ændre størrelsen på de enkelte rum. En løsning, som mange virksomheder er rigtig glade for. Når man rykker rundt på den måde, er det dog vigtigt at have indeklimaet in mente, pointerer han. 

”Ofte flyttes der rundt på skillevægge uden at tænke på de konsekvenser, det har for bl.a. ventillationsanlægget.”

Når der omrokeres, er det derfor vigtigt at tage højde for arbejdspladsernes placering i de nye rum i forhold til f.eks. ventilationsanlæggets indblæsninger og andre aspekter, der kan påvirke indeklimaet i det pågældende og omgivende rum.

Nye tendenser: personligt mikroklima og klassificeret byggeri

Der er flere lovende tendenser i bedding, når det gælder indeklima, lyder det fra Peter Aufeldt. Noget af det nye er det, der kaldes personlig ventilation. Her monteres et ventilationsarmatur på hvert bord, der gør det muligt for den enkelte medarbejder at styre sit eget mikroklima. Denne løsning giver mulighed for helt individuelle arbejdsklimaer, uanset hvor mange man sidder i lokalet. 

På arbejdspladser, der har benyttet denne tilgang, har man kunne notere, at armaturerne blev vidt forskelligt indstillet, hvilket understreger, hvor forskellige behov mennesker har, når det gælder temperatur og lignende. 

Også inden for nybyggeri oplever han nye tendenser mht. indeklima. Han forventer, at byggeriet vil blive mere og mere industrialiseret.

”Det vil øge tilbøjeligheden til at kunne klassificere/kvalitetsstemple sit produkt. At det opfylder f.eks. indeklimastandarden i en given klasse.”

På den måde vil det i fremtiden blive lettere at finde frem til bygninger, der matcher ens ønskede standard inden for indeklima.