Faq

Spørgsmål og svar

Hvad betyder servicerede kontorlokaler?

De servicerede kontorlokaler som er præsenteret på disse sider er alle kendetegnet ved at hæve sig over den generelle standard på traditionelle kontorlokaler. Nedenfor kan du læse om de mange fordele der er ved servicerede kontorer og om de særlige forhold der gør sig gældende for denne type af erhvervslokaler.

Klik på spørgsmålene nedenfor og læs mere.

Hvad menes der med servicerede erhvervslejemål?

Hvilke krav lever erhevrvslejemålene op til?
Erhvervslejemålene som vises på dette site lever alle op til en række minimumskrav. Således er erhvervslejemålene alle kendetegnet ved at indeholde en Facility Management aftale, der indebærer, at udlejer står for al drift og vedligeholdelse af ejendommen. Endvidere har man som lejer i erhvervslejemålene på disse sider adgang til fælles kantine eller cateringordning samt til en række fællesarealer herunder opholdsrum, mødelokaler og foyer eller reception. I en stor del af erhvervslejemålene får du endvidere adgang til en række ekstra services i form af et professionelt og serviceminded administrativt personale.
De mange fordele har medført, at servicerede erhvervslejemål er en eftertragtet vare og et af de hurtigst voksende markeder i den europæiske ejendomsbranche.
Omkostningerne ved servicerede erhvervslejemål kan umiddelbart virke høje. Tager man i betragtning, at prisen inkluderer udgifter til kontorhold og ikke kun huslejen, er det dog en særdeles omkostningseffektiv løsning.

Hvad er inkluderet i huslejen i Fremtidens Kontor?

Hvad er normalt altid inkluderet i prisen?
I et Fremtidens Kontor vil man sædvanligvis betale en fast pris pr. måned beregnet ud fra størrelsen og beliggenheden af de lejede kontorlokaler. Hertil kommer forbrug af varme og el samt et beløb for driften af ejendommen, herunder kantine, reception og udenomsarealer, som man betaler i fællesskab med de øvrige lejere af kontor i ejendommen.
Hvis man udover egne kontor lokaler, ønsker at gøre brug af mødelokaler og ekstra services, herunder evt. leje af sekretærydelser eller telefonpasning, opgøres forbruget af dette typisk på timebasis og afregnes en gang om måneden.
I de mindre kontor lejemål – der går under betegnelsen kontorhoteller – betales der ud fra en lidt anden prisstruktur. Her betaler man en fast pris pr. arbejdsplads i hvilken husleje, skatter, møblering, varme, aircondition, bredbånd, lys, vedligeholdelse, receptionsservice, rengøring, sikkerhedsforanstaltninger, forsikringer, adgang til køkken og toiletfaciliteter er inkluderet. Anvendelse af mødelokaler og konferencerum samt brug af kopimaskiner, printere o.l. afregnes enten separat efter forbrug eller er inkluderet i den faste månedlige betaling.

Hvad er lejevilkårene for erhvervslokaler i Fremtidens Kontor?

Hvad er lejevilkårene for erhvervslokaler?
Lejevilkårene for erhvervslokaler er forskellige fra ejendom til ejendom, men for de fleste gælder samme vilkår som for traditionelle erhvervslokaler. Dog er man som lejer i et erhvervslokale i Fremtidens Kontor forpligtet til at bidrage til den fælles drift af ejendommen.
Minimumlejeperioden er typisk 4-6 år, men for erhvervslokalerne i kontorhotellerne er den helt ned til tre måneder.
Lejevilkårene kan skræddersyes fuldstændigt efter behov, f.eks. i forhold til mulighed for opsigelse før kontraktens udløb og i forhold til at udvide eller indskrænke størrelsen på erhvervslokalerne undervejs i kontraktens løbetid.

Hvem lejer kontorlokaler i Fremtidens Kontor?

Det, som kendetegner lejerne af kontorlokalerne, er typisk virksomheder, der gerne vil fokusere på deres kernekompetencer og driften af deres egentlige forretning. De vil have adgang til kontorlokaler og til et kontormiljø, der fungerer upåklageligt døgnet rundt og året rundt, og de vil ikke forstyrres af praktiske problemer i dagligdagen. Kendetegnende for lejerne er endvidere, at de kræver lige den tand mere af deres omgivelser, der gør, at de skiller sig ud fra mængden. Dette gælder både hvad angår æstetik og funktionalitet af kontorlokaler og øvrige lokaler i ejendommen, ligesom det gælder trivslen og tilfredsheden blandt medarbejdere og kunder.  
Fordelene ved outsourcing er ikke til at komme udenom. Brugerne er sikret flotte og velfungerende kontorlokaler og fællesarealer og har adgang til personale, der leverer et højt og professionelt serviceniveau i dagligdagen, noget som specielt mindre virksomheder kan have svært ved at opnå uden uforholdsmæssigt store udgifter.  
Kontorlokaler i Fremtidens Kontor er således både for mindre, mellemstore og store internationale virksomheder, der ønsker at bo til leje i kontorlokaler i et professionelt businessmiljø, med en lang række ekstra faciliteter og muligheder.

Hvad er forskellen mellem et kontor til leje i Fremtidens Kontor og et traditionelt erhvervslejemål?

De to mest markante forskelle mellem et kontor til leje i Fremtidens Kontor og et traditionelt erhvervslejemål er adgangen til ekstra faciliteter samt outsourcing af alt drift på ejendommen. Ved leje af kontor i en af ejendommene her på siden kan du fokusere alle dine kræfter på virksomhedens kerneydelser og behøver ikke at bruge tid og ressourcer på administration og drift af lokaler.
Ved leje af kontor i et kontorhotel kan du endvidere undgå lange lejekontrakter og du har mulighed for at flytte ind og ud med kort varsel, i modsætning til traditionelle erhvervslejemål, hvor man typisk er bundet i en lang periode. Du får samtidig stor fleksibilitet i forhold til størrelsen på kontor til leje. Det er nemt og hurtigt at udvide kontoret til flere medarbejdere i takt med, at virksomheden vokser eller at skære ned på pladsen, hvis det bliver nødvendigt. I det lange løb giver denne fleksibilitet store besparelser.
Sammenlignet med et traditionelt kontor, med mange uforudsigelige udgifter, ved man med et serviceret erhvervslejemål altid, hvad de månedlige udgifter bliver. Den månedlige pris inkluderer stort set alle omkostninger til kontorhold.