Hvad er inkluderet i huslejen?

Hvad er normalt altid inkluderet i prisen?

I et Fremtidens Kontor vil man sædvanligvis betale en fast pris pr. måned beregnet ud fra størrelsen og beliggenheden af de lejede kontorlokaler. Hertil kommer forbrug af varme og el samt et beløb for driften af ejendommen, herunder kantine, reception og udenomsarealer, som man betaler i fællesskab med de øvrige lejere af kontor i ejendommen.

Hvis man udover egne kontor lokaler, ønsker at gøre brug af mødelokaler og ekstra services, herunder evt. leje af sekretærydelser eller telefonpasning, opgøres forbruget af dette typisk på timebasis og afregnes en gang om måneden.

I de mindre kontor lejemål – der går under betegnelsen kontorhoteller – betales der ud fra en lidt anden prisstruktur. Her betaler man en fast pris pr. arbejdsplads i hvilken husleje, skatter, møblering, varme, aircondition, bredbånd, lys, vedligeholdelse, receptionsservice, rengøring, sikkerhedsforanstaltninger, forsikringer, adgang til køkken og toiletfaciliteter er inkluderet. Anvendelse af mødelokaler og konferencerum samt brug af kopimaskiner, printere o.l. afregnes enten separat efter forbrug eller er inkluderet i den faste månedlige betaling.