Green Building

Hvad er Green Building?

Green Building er navnet på et nyt EU program, der har som mål at sænke energiforbruget for erhvervsejendomme i hele Europa. For at en ejendom kan opnå Green Building certifikatet, skal den være 25% mere energieffektiv end det, der foreskrives i de nationale myndigheders krav til energirammen for erhvervsejendomme. Energibesparelserne vil typisk kunne hentes på:

  • Et øget fokus på bygningens form og orientering
  • Maksimal udnyttelse af glaspartier i facaden
  • Forbedret isolering og minimering af kuldebroer
  • Energibesparende intelligente elinstallationer
  • Varmegenindvindingsanlæg

Klima har i dag topprioritet i mediebilledet og stadig flere enkeltpersoner og virksomheder, ønsker at tage et større socialt ansvar og bidrage til en grønnere verden.

Men der er også mange andre fordele forbundet med at være lejer i en kontorejendom, der er Green Building certificeret eller på anden vis er opført med tanke på minimering af energiforbruget. Udover at det hurtigt vil kunne ses på driftsudgifterne, hvor der er væsentlige besparelser at hente, giver det en enestående profileringsmulighed internt i forhold til medarbejdere og eksternt i forhold til interessenter og stakeholders.

Nedenfor kan du se en liste over de bygninger der pt. bærer Green Building certifikatet.