Digitale arbejdsformer

Coworking spaces, community-driven workspaces, offices on demand, the smart office, flexible workspaces …

Tidligere tiders arbejdsliv og hermed det traditionelle kontorrum er i opbrud. Overalt spirer i disse år nye samarbejds- og kontorformer frem og revolutionerer, ja, afliver forrige århundredes klassiske kontorarbejdsplads.

Coworking spaces i varierende form og funktion er ikke blot kontorverdenens nye sort – fleksible, sociale kontor-communities er i fuld gang med at manifestere sig som fremtidens kreative samarbejdstilbud og nye kontorrammer.

Kravene til kontoret og til kontorbygningerne udvikler sig i kølvandet på de nye teknologier og tvinger udlejere til at op- og topprioritere helt nye infrastrukturer til de unge generationer.

Internationale og danske ejendomseksperter forudser, at lejekontrakter på fremtidens kontorlejemål vil blive kortere i takt med, at de nye medarbejder-generationer stiller stadig større krav til fleksibilitet, mobilitet og meget mere.

Kortere lejekontrakter

“Allerede i årene op til finanskrisens udbrud så vi de første tendenser til, at ejere og investorer begyndte at splitte deres kontorejendomme op fra tidligere ét stort til i stedet to-tre eller endnu flere mindre kontorlejemål.

Filosofien dengang var jo, at udlejerne ønskede at gøre sig mindre økonomisk afhængige og sårbare, hvis den store lejer valgte at sige sit lejemål op,” siger Peter Lassen, COO og partner i et af landets førende erhvervsmægler- og rådgivningsfirmaer Colliers Danmark.

“En trend, der i dag har udviklet sig og udmøntet sig i de talrige kontorhoteller, hippe coworking spaces med videre, som vi i disse år ser skyde op overalt – og en trend, som vi ganske givet vil se fortsætte.”

Kontoret i opbrud

På de europæiske ejendomsselskabers organisation EPRA´s konference i efteråret var netop denne blandt kontorudlejernes store aktuelle markedsudfordringer blandt hovedtemaerne.

“Strømmen af nye digitale og sociale trends tvinger dagens udlejere til at tilpasse deres kontorlejemål til kortere og mere fleksible kontraktlængder,” opridsede bl.a. Martin Laws, Deloitte London.

“Nye begreber som crowdsourcing, robotteknologi og de nye generationers fortsat stigende krav til deres arbejdsliv om bedre work-life balance, fleksible arbejdstider, kreativt arbejdsmiljø og meget andet er i disse år i færd med at revolutionere vores kontorrum og kontormiljøer.

Vores arbejds- og kontorrutiner ændrer sig i takt med døgnets teknologiske fremskridt. Jeg ser eksperter anslå, at over halvdelen, hele 56%, af alle finansielle jobs vil kunne automatiseres i løbet af ganske få år,” siger Martin Laws.

Tag f.eks. Aberdeen, nu Fokus Asset Management´s lancering af B!NGS på Vesterbrogade, Kongeegens vellykkede ombygning af Siemens´ gamle kontordomicil til nu World Trade Center Ballerup, Karberghus´ redesign af Brønnums Hus på Kongens Nytorv til nyt fancy kontorhotel eller Thylander Gruppens interessante relancering af det gamle domhus ved Sankt Hans Torv til det trendy Nomad Workspace.

Vi ser fortsat flere af de tidlligere årtiers store kontor- og domicilejendomme hen ad vejen blive opgraderet, energi-optimeret med videre og herefter opsplittet til nye moderne flerbrugerhuse, kontorhoteller, coworking spaces etc..